Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen fristen 15. okt

NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med kommunen.

Alle henvendelser rettes til idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje på e-post:

trine-lise.vinje@nes.kommune.no, eller telefon 952 19 209. 

For mer informasjon se tilskudd og støtteordniner.


Publisert: 29.09.2021 09:08:45
Sist endret: 22.01.2023 20:03