I forbindelse med evaluering av stillingen/rollen næringssjef, gjennomføres det en elektronisk spørreundersøkelse der respondentene er næringslivet, formannskapet og utvalgte i administrasjonen. 

Det overordnede målet med evalueringen (problemstillingen) er å avklare hva som er behov og hensiktsmessig for å skape større framdrift i næringsutvikling for Nes kommune. Spørreundersøkelsen er en del av denne evalueringen. 

Undersøkelsen pågår til og med 3. april 2022. Det er sendt ut e-post med lenke til undersøkelsen til et utvalg av næringsdrivende og andre med interesse for næringslivet i Nes. Dersom du er i målgruppa, men ikke har mottatt e-post, kan du kontakte Hege Holth, e-post: hege.holth@nes.kommune.no for å få tilsendt lenke til undersøkelsen. 

Tilbakemeldingsmøte

Tirsdag 16. april i forkant av formannskapets møte, holdes det et tilbakemeldingsmøte kl. 16:30-17:30, i kommunestyresalen, Nes rådhus. 

Her presenteres foreløpige resultater fra undersøkelsen, og det blir anledning til å komme med ytterligere tilbakemeldinger. Evalueringen skal dokumenteres i en selvstendig evalueringsrapport med konkret anbefaling.

 


Publisert: 17.03.2022 19:03:01
Sist endret: 22.01.2023 20:48