Nes kommune har laget et forslag til ny handlingsplan for klima, energi og miljø, som skal gjelde for årene 2022 - 2023. Forslaget til ny handlingsplan lister opp mange ulike tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser i Nes.

Hva mener barn og unge i Nes?
 Vi ønsker å høre hva barn og unge i Nes mener, og har laget en enkel spørreundersøkelse rettet mot deg som er 20 år eller yngre. Vi håper du har tid og mulighet til å benytte ca. 10 minutter til å svare på spørsmålene. Frist for å delta er torsdag 10. mars 2022.

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen

Svarene vil vi benytte inn i arbeidet med handlingsplanen. Den endelige handlingsplanen vil bestemmes av politikerne i Nes, mest sannsynlig i løpet av sommeren. 

Her kan du lese hele den foreslåtte handlingsplanen og de andre høringsdokumentene:  https://www.nes.kommune.no/aktuelt/horing--forslag-til-ny-tiltaksdel-til-kommunedelplan-for-klima-energi-og-miljo--informasjon-om-utsatt-horingsfrist-og-apent-miniseminar/).

Har du spørsmål? ta kontakt med Christine Oppegaard, på e-post: christine.oppegaard@nes.kommune.no, eller telefon: 41318025.


Publisert: 08.02.2022 12:57:59
Sist endret: 30.01.2023 21:13