Innhold

Skoler og barnehage tilbake på gult nivå 

Fra mandag 12. april vil alle skoler og barnehager i Nes gå tilbake til gult nivå. 

Etter flere uker på rødt nivå, vil skoler og barnehager gå over til gult nivå fra mandag. Kriseledelsen besluttet dette på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt og at det er lite smitte blant barn og unge i kommunen.  Det er strenge kriterier for å sette skoler eller barnehager på rødt nivå. Rødt nivå skal for eksempel ikke brukes forebyggende. 

Det presiseres at skoler og barnehagene må være forberedt på å gå tilbake på rødt nivå, på kort varsel dersom det blir endring i smittesituasjonen. 

Informasjon til elever og foresatt vil bli gitt fra den enkelte skole/barnehage. 

Oppdaterte smittevernveiledere 

Rett før påske ble smittevernveiledere for skole og barnehage oppdatert, og anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter. Les mer om dette: 

Informasjon om oppdateringene: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/egen-smittevernveileder-for-videregaende-skole/ 

Smittevernveiledere for skole og barnehage (Udir): https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

 

Tiltak, råd og anbefalinger gjeldende fra 12. april. 

Fra 16. mars til og med 11. april er det innført strenge tiltak, gjeldende for alle kommunene i Viken.  Nes kommune avventer ny informasjon fra Regjeringen om hvilke tiltak, råd og anbefalinger som vil gjelde for kommuner med vårt smittenivå fra 12. april.  Vi kommer med mer informasjon så snart det foreligger. 

 

Status smittesituasjon per 8. april  

I dag har 15 av våre innbyggere fått beskjed om å gå i isolasjon etter at de har testet positivt på korona. Fire er ute av isolasjon og det betyr at det nå er 38 av våre innbyggere som sitter i isolasjon med påvist korona. 

Det er påvist smitte ved Nes videregående skole. 40 elever og tre ansatte er satt i karantene. Det er også påvist smitte ved Hjemmetjenesten. Smittesporing har vist at 10 ansatte og 19 pasienter settes i karantene 

Har du fått beskjed om å være i karantene eller ventekarantene? 

covid-19-forskriften sier at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene. 

Ventekarantene opphører når: 

  • husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for koronatest første gang, eller senest når karantenetid til den som er nærkontakt er over, eller: 
  • personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person. 

Ventekarantene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 

Les mer om dette i covid-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_2 

Følg med på smittesituasjonen i Nes: www.nes.kommune.no/korona


Publisert: 08.04.2021 19:35:53
Sist endret: 08.04.2021 19:43