Dette blir niende året på rad med stolpejakt i Nes. Tusen takk til alle frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som er arrangører for stolpejakten, og med dette bidrar til bedre folkehelse for både innbyggere i Nes og tilreisende!

I år blir det syv kart og 140 stolper i Nes i følgende områder:
Brårud - 23 stolper
Auli - 20 stolper
Hvam - 20 stolper
Årnes - 20 stolper
Dragsjøen - 20 stolper
Skogbygda - 10 stolper + 27 stolper

Sistnevnte med to kart, derav et "skolekart". - Alle kan ta disse stolpene, de er bare særskilt tilpasset skoleområdet og undervisning.

Kartene åpner lørdag 29. april for Brårud, Auli, Hvam, Årnes og Skogbygda skolekart.

Dragsjøen og Skogbygdakartet åpner 1. juni, pga flom og snøforholdene .

Det vil ikke bli trykket opp kartbrosjyre i år, men de som ønsker et fysisk kart kan skrive det ut selv fra www.stolpejakten.no 

Stolpejakt i Nes kommune

Hvis du ikke finner en stolpe på grunn av at den er fjernet eller den er ødelagt på annen måte, så kan du likevel få den registrert. Da må du stå omtrent på stedet stolpen skulle ha vært. Man trykker da på "registrer" i appen, og velger deretter "rapporter stolpe".

Følg gjerne de frivillige arrangørene av Stolpejakten i Nes, på Facebooksiden "Stolpejakten i Nes". Der legges det ut informasjon underveis i året. 

Stolpejakten i Nes er ikke et kommunalt tiltak, men kommunen samarbeider om utarbeidelsen av kart. I år har Stolpejakten i Nes blitt bevilget folkehelsemidler til gjennomføringen, se nyhetssaken her

Skulle det være behov for brukerstøtte i stolpejakten, er det stolpejakten.no dere må henvende dere til: https://stolpejakten.no/hjelp 


Publisert: 28.04.2023 14:00:00
Sist endret: 28.04.2023 14:11