Stortinget vedtok 17. feb. og bevilge kr 250 mill. til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser.

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompenseres for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars.

Kultur- og likestillingsdepartementet vedtok 24. feb. retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Retningslinjene finner du her.

Lag og foreninger som er berettiget støtte, søker om støtte via et nasjonalt søknadsskjema.

Søknadsskjemaet finner du her 

Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 28. februar, og søknadsfristen er 15. mars kl. 13.00.

Spørsmål vedrørenden tilskuddsordningen kan rettes til idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje, 
trine-lise.vinje@nes.kommune.no 

 


Publisert: 28.02.2022 13:42:09
Sist endret: 22.01.2023 20:05