Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltningen av ordningen og kommunen skal derfor ikke fordele midlene.

Søknadsskjemaet for april-juni åpner tidligst medio august.

Mer info om støtteordningen finner du her.


Publisert: 09.08.2022 09:25:47
Sist endret: 27.01.2023 09:53