Innhold

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpner 3. juli 

Slusesesongen er i perioden 3. juli til 1. september. 

Slusing alle dager med kjernetid mellom kl. 0900 og 2100. 

  • Ring slusevakt minst en time i forkant av ønsket slusing. Slusevakten nås på telefon 90 21 00 91
  • Pris pr. slusing kr 150,- (kun kontant betaling)

Nes og Eidsvoll kommuner, i samarbeid med Glommen og Laagen


Publisert: 01.07.2019 13:03:06
Sist endret: 01.07.2019 13:03