Framdrift

Fremdriften går som planlagt. Det fylles vann i bassengene i slutten av mars og igangkjøring og innregulering av tekniske anlegg starter så fort bassengene er fulle. Det kan ikke fylles mer enn 30 cm pr døgn så det vil ta ca 14 dager å fylle 25 meter`n. Overtakelsesdato er 7.6. 2017

 

Vannkvalitet

Det er god vannkvalitet i svømmehallen.
Det har tidligere vært skrevet at det vil kunne være  behov for et vannfilter for å høyne kalsiumnivået i vannet fra Dragsjøen. Det var noe usikkerhet om det var behov for et såkalt oppherdningsfilter, men dette er nå sjekket ut og det er ikke behov for et slikt filter.

 

Er du spent på hvordan det ser ut inne i svømmehallen?

Her får du en liten smakebit

 

https://www.youtube.com/watch?v=tsC4DM5GZgU


Publisert: 07.03.2017 08:50:12
Sist endret: 07.03.2017 08:50