Innhold

På bakgrunn av økende smitte av koronaviruset i samfunnet generelt og nye retningslinjer til befolkningen generelt, har flere av våre omkringliggende kommuner vedtatt å stenge treningssenter, idrettshaller, svømmehaller og lignende. 

Vi ber om at tiltakene som er vedtatt i din kommune respekteres og at du følger både din kommunes lokale og også de nasjonale myndigheters retningslinjer.

Nasjonale anbefalinger

Anbefalingene er tydelige på at vi skal begrense kontakten med andre mennesker og unngå unødvendige reiser. Det vil si, ikke reis til nabokommunen, det er stikk i strid med hensikten. Du, jeg, og alle vi, har et eget ansvar for finne andre muligheter for å trene.  

 

I Nes svømmehall er det inntil videre innført følgende restriksjoner: 

  • Det tillates ikke organisert trening av svømmeklubber, fra andre kommuner 
  • Svømmetilbudet begrenses til de som har klippekort, månedskort, halvårskort og årskort. 

 

 

Vi ønsker å presisere at dette er et midlertidig tiltak. 

Formannskapet ønsket ikke å stenge svømmehallen eller andre idrettsanlegg i kommunen, når de vedtok lokal forskrift tirsdag 10.11 

Vi ser oss nødt til å sette inn ekstra tiltak da mange fra nærliggende kommuner ønsker å komme til oss for å bade.

Svømmehallen har også et ansvar for å bidra til å begrense smitten av korona.Hensikten vår er ikke å ekskludere noen, men vi må gjøre vårt til at vi fortsatt kan holde svømmehallen åpen, og at hallen skal oppleves trygg for alle badegjestene. 

Vi håper at vi i løpet av kort tid kan åpne opp for salg av enkeltbilletter igjen.

 

 

 

 


Publisert: 12.11.2020 15:27:09
Sist endret: 13.11.2020 14:45