Teksting av politiske møter

I forbindelse med nye krav til universell utforming (UU) er det nå mulig å se opptak av politiske møter med undertekst. Det gjøres opptak kun av formannskapsmøter og kommunestyremøter. 

Her finner du opptak av politiske møter: https://nes.kommunetv.no/

For å skru på undertekster i opptaket må du først spille av opptaket før du får mulighet til å trykke på "cc". Ved å velge norsk blir underteksten synlig. 

Undertekster vil ikke være tilgjenglig før noen dager etter avholdt møte grunnet tiden det tar å transkribere opptaket. 


Publisert: 23.02.2023 19:33:53
Sist endret: 23.02.2023 20:20