Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet at ansatte har applikasjonene TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter.

Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nsm-med-nye-retningslinjer-for-tiktok-og-telegram/id2967383/


Publisert: 24.03.2023 13:48:26
Sist endret: 24.03.2023 13:48