Innhold

Tilbakestrømming, hva er det?

Under uheldige omstendigheter kan forurenset vann eller andre væsker trykkes eller strømme tilbake fra en kran eller et tilkoblingspunkt inn i vannledningene, og ut på det offentlige ledningsnettet. Dette kan forurense drikkevannet til andre forbrukere

 

Det er to hovedgrunner til at tilbakestrøming oppstår:

  • trykket i vannledningene forsvinner, slik at væske suges ut på nettet, f.eks ved ledningsbrudd
  • abonnenten har utstyr som opererer ved høyere trykk enn trykket på vannledningen, og en feil manøvrering gjør at vann trykkes/ pumpes ut på nettet, f.eks ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr

 

Slik kan du sikre deg mot tilbakestrømning

For å sikre deg mot tilbakestrømning må det installeres korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse (også kalt tilbakeslagsventil). Væsker som er på det interne rørsystemet og potensielt kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet, avgjør hvilken type beskyttelse som bør installeres. Væsker deles inn i ulike væskekategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømning. Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være godkjent for høyeste væskekategori som vannet i interne ledningsnett kan komme i kontakt med. og i tråd med Tekniske bestemmelser i våre abonnementsvilkår og NS-EN-1717.

 

Tilsyn

Det vil utføres tilsyn hos en rekke virksomheter for å kontrollere tilbakestrømningsbeskyttelse. Virksomheter vil bli kontaktet for å avtale tilsynet nærmere. I etterkant av tilsynet vil det utstedes en rapport med beskrivelse av potensielle avvik, krav og tiltak som må utbedres. Kommunen må motta dokumentasjon på utbedringen. Dersom avvik/avvikene ikke rettes opp innen tidsfristen, og det ikke foreligger godkjent dispensasjon, vil virksomheten motta et pålegg.

 

Regelverk

Både kommunens sanitærreglement (Tekniske bestemmelser i våre abonnementsvilkår) og Plan- og bygningsloven krever at alle kraner og utstyr tilknyttet vannforsyning skal være sikret slik at tilbakestrømming ikke kan skje. Regelverket er i hovedsak det samme hos alle kommuner i Norge. Det viser seg likevel at denne sikringen mangler hos mange abonnenter.


Publisert: 29.01.2020 10:25:47
Sist endret: 29.01.2020 10:25