Nå kan du som boligeier i Nes få gratis energirådgivning. Kampanjen varer fram til 31.12.2023.  

Planlegger du oppussing og trenger tips til smarte energibesparende tiltak? Har du spørsmål om elbillading eller støtteordninger fra Enova? 

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.  Hensikten med kampanjen er å motivere boligeiere til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Tilbudet er gratis og uforpliktende.  Du kan lese mer om kampanjen på klimasmart.no.  

Kampanjen omfatter:  

  • Energianalyse av egen bolig på nett (Energiportalen)  Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til Energiportalen og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.  
  • Digital befaring med energirådgiver (Begrenset tilbud, førstemann til mølla) Du kan avtale en gratis befaring med en energirådgiver som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din boligen og egen økonomi. Et slik befaring har normalt en verdi på kr 2600,-. Gå til kalender for å finne ledige tider

Merk at tilbudet er begrenset, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Det er avsatt 10  befaringer til boligeiere i hver kommune. I tillegg er det avsatt en ekstrapott tilsvarende 5 befaringer per kommune, som deles ut til de kommunene der interessen er størst.    

  • Webinar (Zoom-møte) om smarte klima- og energitiltak i boliger  Det vil bli avholdt to digitale informasjonsmøter (vår og høst) om smarte klima- og energitiltak i boliger. Webinarene er gratis, uforpliktende og åpne for alle. Målgruppe for webinarene er både boligeiere og de som leier bolig.  
    Det første webinaret avholdes tirsdag 28. mars kl 20-21. Gå til https://klimasmart.no/digitalt-informasjonsmote/ for lenke til møtet. Det er ingen påmelding. 

Har du spørsmål?
Eventuelle spørsmål om energirådgivingskampanjen kan rettes til Simenergi: post@simenergi.no 

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg 
Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Les mer om tilbudet her 


Publisert: 25.05.2023 00:00:00
Sist endret: 25.05.2023 12:02