Medaljen utdeles som belønning for:

 

  • Særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
  • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengere tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i  annen virksomhet i samfunnsnyttig betydning.
  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

På dette grunnlag har Hans Majestet Kong Harald V funnet Vigdis Drevdal verdig til å motta Kongens fortjeneste medalje.

Ordføreren hadde  den store gleden av å overrekke medaljen og hun uttrykte en stor takk til Vigdis for den jobb hun har lagt ned i sitt virke på Eldresenteret, hun berømmet henne som hedersmenneske og et menneske som har en  spesiell varme og imøtekommenhet i sitt møte med andre.

-Hun har en helt spesiell evne til å mobilisere frivillige og få til det hun har satt seg fore. Hun har rett og slett vært en motivator for alle rundt seg. Jeg er overbevist om at familien og alle som du har møtt gjennom ditt arbeid gleder seg sammen med deg over den utmerkelsen som du nå blir tildelt. Det gjør også kollegaer og administrasjonen i Nes kommune. Du er et forbilde, Vigdis sier ordfører Grete Sjøli i sin tale.

Dette er ikke bare en viktig begivenhet for hovedpersonen, men også en stor merkedag for Berthe Eggum som tok initiativet som ledet frem til dagens medaljeoverrekkelse 

Vigdis vil senere få en invitasjon til mottakelse hos HMK der hun personlig kan få takke Kongen for utmerkelsen.

Vi gratulerer!

 

 

 


Publisert: 15.01.2018 15:34:21
Sist endret: 22.01.2023 20:25