Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Det kan søkes om tilskudd for tre år.

Søknadsfrist er 18. november.

Les mer om tilskuddsordningen og søknadeskjemaet her 


Publisert: 31.10.2022 10:50:10
Sist endret: 23.01.2023 13:02