Innhold

Skolen har tatt i bruk kommunikasjonssystemet Transponder.  Dette er en sms-tjeneste som går mellom hjem og skole. Transponder skal erstatte meldingsboka.

Foreldrene sender en sms til +47 59440014 og denne meldingen går rett til kontaktlærerens innboks på mail. Lærerne sjekker mailboksen hver dag før kl 07.50 og etter kl 14.00  Alle foresatte og elever er registrert i Transponder kontaktliste, så når foreldrene  sender en SMS til dette nummeret registreres den til rett kontaktlærer uten at det står navn på kontaktlærer eller etternavn på foreldre/elev.  


Publisert: 19.01.2017 17:03:00
Sist endret: 19.01.2017 17:03