Som Miljøfyrtårn-sertifisert kan bedriftene dokumentere at de har gode systemer for å sikre en trygg og god arbeidsplass og at de jobber kontinuerlig og målrettet med å oppnå stadig bedre miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk.

Vi gratulerer!

Ordfører Tove Nyhus delte ut Miljøfyrtårn-diplom til de tre bedriftene på et arrangement i regi av Nes Næringsforening på Kulturkaféen på Årnes torsdag 7. desember. 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat. Det er en rekke kriterier som må være oppfylt for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Kriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, i tillegg til styring og forankring. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert jobber virksomhetene kontinuerlig og målrettet med å oppnå stadig bedre miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk.

Totalt er nå 18 virksomheter i Nes sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Ønsker å ta miljøansvar og være i front i markedet

Årnes Elektro AS tilbyr elektrikertjenester til bedriftsmarkedet fra Oslo og nordover, samt privatmarkedet, med hovedvekt på Nes.  Bedriften utfører alle typer elektrotekniske installasjoner, og påtar seg både små, mellomstore og store oppdrag.

- Fremtiden er grønnere enn vi tror. Vi valgte å bli Miljøfyrtårn-sertifisert for å gjøre det klart for kunder og ansatte at vi ser nødvendigheten av å gjøre en ekstra innsats for miljøet, forteller Kristian Smedsrud, som er daglig leder i Årnes Elektro. -Vi ønsker også å vise andre i vår bransje at det ikke er vanskelig i det hele tatt. For eksempel å få til bedre sortering av avfall. Det er bare å endre helt enkle rutiner, sier Smedsrud.

Også Jonas Buvik Kristiansen, som er daglig leder i bedriften J. B Kristiansen AS, fremhever viktigheten av å ta miljøansvar. -Vi vil ta våres ansvar i miljøsammenheng, sier Kristiansen.

J. B Kristiansen AS tilbyr bygg- og maskintjenester, bl.a. gravearbeid, transport, brøytetjenester og miljøsanering av bygg. Helt siden oppstarten i 2015 har bedriften utført både store og små jobber, både i egenregi og timekjøring for andre entreprenører. Bedriften utfører oppdrag hovedsakelig på det sentrale Østlandet og har i dag fire heltidsansatte.

-Å være sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift er et kvalitetsmerke utad. Dette gir oss et konkurransefortrinn i markedet, sier Kristiansen.

Jon Anders Rønaas, som er daglig leder i Rønaas Entreprenør AS, trekker også fram miljøansvar og konkurransedyktighet som viktige momenter:

- Vi merker at flere kunder stiller strengere krav til oss, og da må vi tilpasse oss den nye hverdagen og fremtiden. Å være sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift viser at vi tar miljø og kundene på alvor, sier Rønaas.

Rønaas Entreprenør AS utfører det meste innen grunnarbeider, herunder vei, vann, avløp og opparbeidelse av tomter. Bedriften har både små og store kunder, og oppdragene omfatter alt fra masseutskifting av gårdsplasser til bygging av infrastruktur i større utbyggingsprosjekter. Bedriften utfører oppdrag over hele landet, med hovedvekt på Østlandsområdet.

Bilde: Fra venstre: Kristian Smedsrud (Årnes Elektro AS), Jon Anders Rønaas (Rønaas Entreprenør AS), Jonas Buvik Kristiansen (J. B Kristiansen AS) og ordfører Tove Nyhus. 

Ønsker du å sertifisere din bedrift som Miljøfyrtårn?

For mer informasjon om Miljøfyrtårn-ordningen og hvordan man kommer i gang med sertifisering, se nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/


Publisert: 08.12.2023 21:04:32
Sist endret: 08.12.2023 21:07