I år går TV-aksjonens innsamling til "Leger uten grenser" og deres arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest

Ved gjenomføring av TV-aksjonen deler vi inn kommunen vår i 12 forskjellige områder og på hvert område er vi avhengig av en rodeleder som kan bistå kommunekomiteen med rekruttering og gjennomføring av innsamlingen.
Vi har kun et fåtall rodelere på plass.
I områdene Auli, Framtun, Fjellfoten, Årnes, Skogbygda, Opaker, Neskollen, Vormsund, Østgård, Brårud/Vestsiden, Udnes trenger vi èn til to frivillige på hvert sted som kan bistå som rodeleder.

I forkant av aksjonsdagen blir du med å rekruttere bøssebærere i ditt område og på aksjonsdagen har du ansvaret for utdeling av ruter bøssebærerne skal gå og for å levere bøssene til opptelling etter gjennomført dugnad. 

Er dette noe for deg eller noen du kjenner? send en e-post til: trine-lise.vinje@nes.kommune.no innen onsdag 24. august kl. 12.00

Les mer: https://blimed.no/


Publisert: 19.08.2022 21:50:09
Sist endret: 22.08.2022 07:33