Bli med på årets viktigste søndagstur 20. oktober fra klokken 16.00 til 18.00.

Meld deg som bøssebærere på blimed.no  eller ring 02025. 

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. 

Vi håper du, din familie og venner vil være med.

Bøssebærere under 18 år må gå i følge med en voksen.

God tur!


Publisert: 07.10.2019 13:58:41
Sist endret: 26.01.2023 12:17