Som en del av Romeriksløftet; et folkehelseprosjekt på Øvre Romerike med fokus på helsefremmende tiltak, ble det i 2015-16 utført et forskningsprosjekt for å undersøke hva som påvirker ungdommers kosthold hjemme og på skolen. Undersøkelsen ble utført blant elever på 8.trinn, med deltagelse fra elleve ulike skoler på Øvre Romerike. Prosjektet ble utført i samarbeid med storbyuniversitetet OsloMet.

Forskerne bak studien konkluderer med at foreldrene er en sterk påvirkningsfaktor for hva ungdommene spiser og drikker både hjemme og på skolen. Hjemmemiljøet har stor betydning for ungdommers inntak av brus, godteri, frukt og grønnsaker. Bare 60 % av ungdommene spiste frokost. De hadde i større grad foreldre som spiste sammen med dem, sammenlignet med de som ikke spiste frokost. Videre avdekket studien at ungdommene ønsket seg sunnere mat på skolen og regler for å handle skolelunsj på butikken.

Det er publisert flere artikler med utgangspunkt i studien, to av de finner du her:

Hva betyr mest for ungdommenes kosthold?

Skoleelever savner sunnere kantinemat


Publisert: 08.03.2019 10:36:22
Sist endret: 30.01.2023 21:34