Listeforslaget må inneholde:

  • Navn på parti
  • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg
  • Underskrifter
  • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
  • Vedlegg

 

Finn maler for listeforslag og les alt om listeforslagene på www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/levere-listeforslag

Hsuk oat det er mulig å levere listeforslag elektronisk. Les mer om dette her: 
https://www.nes.kommune.no/aktuelt/elektronisk-listeforslagsportal/

 

I henhold til valglovens § 6-6 (1) skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen. Til orientering kan disse forslagene endres helt fram til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.

Her kan du se innkomne listeforslag for kommunestyrevalget i Nes:
https://listeforslag.valg.no/valg/KOMMUNESTYRE/34343/lister/


Publisert: 23.02.2023 12:51:00
Sist endret: 14.04.2023 13:47