Det er viktig å merke seg at avsender av SMS’en ikke vil være fra Nes kommune, men et 14-siffret nummer som er unikt for deg. Dette er nødvendig for at avlesningen skal registreres på riktig måler. Dette gjør også at det ikke vil være mulig å videresende SMS’en til andre.  

Vi har gått over til en ny løsning for vannmåleravlensing noe som også er grunnen til at fristen for avlesning i år er endre til 1.desember. 

Slik går du frem:
1. Du mottar en SMS
2. Les av tallene på din vannmåler 
3. For å sende inn avlesning: svar på SMS'en ved å fylle inn tallene som står foran komma på vannmåleren og trykk send

I de tilfellene hvor vi ikke har registrert mobilnummer, så vil det bli sendt ut avlesningskort digitalt via Digipost og Altinn.   

De aller fleste er allerede registrert med mobilnummer, men ta gjerne en sjekk. Det finnes to ulike måter å registrere seg på (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert):  

  1. varslemeg.no  
  2. norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon Dette er et felles nasjonal kontaktregisteret hvor vi anbefaler å legge inn både mobilnummer og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige sendes herfra.  
  3. I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.  

Merk at bedrifter må registrere nøkkelpersoner på https://varslemeg.no/ 

Mer informasjon om vannmåleravlesning: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/kommunale-avgifter/#heading-h3-3 

 


Publisert: 13.11.2023 19:08:21
Sist endret: 13.11.2023 19:14