Kommunale veier
Alt av tilgjengelig mannskap har jobbet forebyggende gjennom helgen med å fjerne snø og is for å sikre fremkommeligheten på våre kommunale veier.

På Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen finner du oversikt over åpne og stengte riks- og fylkesveier; https://www.vegvesen.no/trafikk. De kan også nås på telefon 175.

Skoler og barnehager
Våre skoler og barnehager holder åpent som vanlig. Det er svært inngripende å stenge skoler og barnehagene og de fleste av våre elever på barneskolene bor i gangavstand til sin nærskole.

All svømmeundervisning utgår mandag for de skolene som må brukes buss til og fra svømmehallen.

Skoleskyss: 
Nes kommune har ikke fått melding om endringer i skoleskyssen. Ruter er i dialog med Statsforvalteren, Statens vegvesen og operatørene for å planlegge kollektivtilbudet fra mandag morgen. Oppdatert informasjon kommer søndag kveld på: https://ruter.no/nyheter/

Tjenester i hjemmet
Vi vil sørge for nødvendige og forsvarlige helsetjenester til tross for værsituasjonen.De vanskelige kjøreforholdene vil være utfordrende for våre ansatte og det påregnes noen forsinkelser.  Dette kan bety at hjemmetjenesten ikke klarer å besøke alle de skal og må prioritere sine besøk.

Du kan hjelpe til: Det er viktig at private veier og parkeringsplasser er fremkommelige. Er du eier, pårørende, venn, nabo eller kjenner noen som mottar hjemmetjeneste og ikke kan holde veien sin åpen, så hjelp gjerne til.

Hjemmekontor
Mange må ut og kjøre selv om værforholdene er vanskelige. Statens vegvesen oppfordrer til at de som kan ta hjemmekontor bør ta hjemmekontor. Færre biler på veiene gir bedre fremkommelighet for de som innehar viktige samfunnsoppgaver og må ut og kjøre.

Nes kommune følger rådet fra Statens vegvesen og anbefaler hjemmekontorløsning for de av våre ansatte som kan arbeide hjemmefra mandag.


Akershus fylkeskommune har meldt om endringer i sine tjenester: les mer endringene på deres nettside: https://afk.no/

Les er om farevarselet: https://www.varsom.no/vaervarsling/varsel/135684 , https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-22-01-regn-og-is og https://www.yr.no/nb

 


Publisert: 21.01.2024 16:22:12
Sist endret: 21.01.2024 16:30