FUVO har blitt innvilget skjenkebevilling på VIP-område i forbindelse med hjemmekamper i Regionsligaen 2017. Det er gitt vilkår for bevillingen, og disse har ikke blitt korrekt sitert i Raumnes. Nes kommune ønsker derfor å oppklare følgende:

FUVO gis anledning til å skjenke øl og vin på VIP-området før og etter kamp. Det er ikke gitt tillatelse til å skjenke alkohol i pausene. VIP-området skal være tydelig avgrenset og avskjermet for publikum og spillere. FUVO må sørge for nødvendig vakthold i tilknytning til skjenkearealet.

Nes kommune har i alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt at salg eller skjenking av alkohol ikke skal foregå på idrettsarrangementer. FUVO søkte om å få skjenke alkohol før, under og etter kampene. Dette ville ikke vært i tråd med alkoholpolitiske retningslinjer, og det er derfor kun gitt tillatelse til å skjenke alkohol i VIP-området før og eetter kamp. Nes kommune ønsker å understreke viktigheten av at selve arrangementet skal være alkoholfritt, og at publikum er på et alkoholfritt arrangement.


Publisert: 11.04.2017 09:20:33
Sist endret: 31.01.2023 19:18