Kommunestyret i Nes vedtok i sak 21/106, 28.09.21 følgende:

«Alle elever fra Neskollen skole vil fra høsten 2022 få tildelt Vormsund ungdomsskole som skolested ved overgang til ungdomstrinnet. Elever fra Neskollen skole, med rett til å gå ved Runni ungdomsskole, vil etter søknad få tildelt Runni ungdomsskole som sitt skolested»

Dette kan medføre noe lengre reisetid for enkelte elever. Det gjelder blant annet de som er bosatt sør-øst langs Hvamsvegen. Vi understreker at disse etter søknad vil få tildelt Runni ungdomsskole som sitt skolested.

Søknad om endret skolested må gjøres innen 1. februar.»


Publisert: 10.12.2021 09:13:20
Sist endret: 30.01.2023 21:06