-Næringslivet er inne i en spennende tid og utfordringene har stått på rekke og rad de siste årene med både pandemi, unormalt høye strømpriser og inflasjon som presser rentene oppover og kroneverdien nedover. Ved å samle næringslivet og bygge tettere relasjoner ønsker Nes kommune, Innovasjon Gardermoen og Nes Næringsforening å styrke næringslivet i regionen. Sammen skal de arrangere Nærings seminar den 14. Juni kl. 17:00 i Nes kulturhus, sier initiativtaker og ordfører Grete Sjøli

Nettverk og samarbeid

Det å knytte nettverk og jobbe på tvers av bransjer om et felles mål og interesse om vekst i regionen gagner alle.

Innovasjon Gardermoen er en medlemsorganisasjon som fasiliteter og legger til rette for møteplasser i Gardermoregionen og ønsker å jobbe for tettere knytninger til næringslivet i Nes. Sammen med Nes Næringsforening og kommunen vil det igjen bli etablert frokostmøter og møteplasser for næringslivet i kommunen i tiden fremover. 

Et spennende program

Det er lagt opp til et spennende og engasjerende program med Jan Ludvig Andreassen fra EIKA Gruppen og Hanne M Toftedal som skal presentere en analyse om næringslivet i Nes og om hva Nes er gode på, kan vokse på og bli bedre på. Etter dette inviteres det til Workshop hvor næringslivet selv kan fremme ønsker på hvordan det skal jobbes med, både rundt temaer for møter, samarbeidsområder og også kompetanseheving.

-Vi mener at det viktigste med et slikt seminar er å kunne involvere næringslivet slik at vi kan legge premissene til rette for hva som skjer fremover. Et engasjert næringsliv er et sterkere næringsliv og kommunen ønsker å være med på å løfte næringslivet i regionen med å legge til rette for møteplasser og samarbeid mellom Næringsforeningen og Innovasjon Gardermoen i tiden fremover», forteller Lars Roald Johansen, kommunalsjef for kultur og mangfold, Nes kommune

En kickoff for det som kommer 

-Etter en lang tid uten noen arrangementer for Næringslivet i kommunen, vil næring seminaret være en slags kickoff på hva som skal skje utover høsten. «Vi vil kjøre en workshop, hvor næringslivet selv kan komme med innspill på hva de ønsker søkelys på fremover og hvordan næringslivet kan jobbe sammen med Næringsforeningen og Innovasjon Gardermoen for å vokse, skape nye arbeidsplasser og fremme Nes som en attraktiv region å etablere seg i, sier Remy Skogstrand, Daglig leder i Innovasjon Gardermoen

For program og mer informasjon se: https://www.innovasjon-gardermoen.no/liste-aktiviteter-aktivitetskalender?eventID=9288

 

Ordfører ønsker velkommen til næringskonferanse

Bilde: Fra venstre: Kommunalsjef Lars Roald Johansen, ordfører og initiativtaker Grete Sjøli og daglig leder Innovasjon Gardermoen Remi Skogstrand


Publisert: 07.06.2023 12:34:25
Sist endret: 07.06.2023 13:33