Målet med avtalen er at en via likemannsarbeid tilbyr erfaringskompetanse til innbyggere i Nes.

LHL-Nes har i dag likemenn på hjertesykdom, lungesykdom og hjerneslag. De som er Likemenn i LHL-Nes har alle gjennomført LHL`s likemannskurs. 

Når livet plutselig blir snudd opp ned, vil de fleste få ett behov for å treffe andre i tilsvarende situasjon.  En likemann vil da kunne være en god samtalepartner som en kan dele,
tanker, bekymringer og få svar på eventuelle spørsmål som vil  dukke opp, både hos den gjelder og pårørende.  

Med partnerskapsavtalen ønsker vi at brukere som kontakter LHL-Nes får en opplevelse av å bli godt ivaretatt av en likemann,  og får utvekslet erfaringer som en kan nyttiggjøre seg i sin hverdag.

Nes kommune vil invitere LHL-Nes til et felles møte med fastlegene,  for å informere om likemannsarbeidet. 

Tildelingsenheten vil være kontaktpunktet i kommunen for dette arbeidet


Publisert: 13.04.2017 15:07:16
Sist endret: 13.04.2017 15:07