Hurdal, Gjerdrum og Nes lanserer nye sider 1. februar, mens Eidsvoll og Nannestad lanserer sine nye sider i mars.

Nettsidene har fått et skikkelig ansiktsløft med et mer moderne uttrykk og er tilpasset alle digitale flater.

Målet har vært å gjøre sidene mer brukervennlige, forenkle navigeringen og gjøre det enklere for deg som innbygger å finne frem i kommunens tjenester.

Arbeidet med nettsider er et kontinuerlig arbeid og vi vil fortsette arbeidet med å videreutvikle nettstedet. Kom gjerne med innspill om det er noe du savner, eller om du har andre innspill.


Publisert: 31.01.2024 09:48:59
Sist endret: 31.01.2024 09:48