Har du hele og pene møbler til overs?  
Vi skal etter hvert møblere flere leiligheter til flyktninger fra Ukraina, og vil ha behov for møbler. Nes kommune har inngått samarbeidsavtale med Røde Kors. Nes Røde Kors vil bistå Nes kommune med koordinering av møbler og annet innbo som kan nyttiggjøres i leilighetene ved bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Har du møbler til overs som du ønsker å gi bort? send e-post beredskap.rodekors@nes-akershus.org med en oversikt over hvilke møbler du har tilgjengelig.  

Du kan også legge en lapp i postkassa til Nes Røde Kors, adresse: Silovegen 4B, 2150 Årnes eller i butikken.

Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger

Mange har tatt kontakt med oss for å tilby bolig. Det er ennå ikke klart hvor stort behovet blir, men vi ønsker å kartlegge hvilke muligheter som er på det private boligmarkedet. Boligene må være godkjent som utleieobjekt og den må ligge sentralt, fortrinnsvis. Årnes, Neskollen eller Auli, eller på ett sted med gode offentlige transportløsninger.

Har du tilgjengelig bolig så ber vi deg om å fylle ut skjemaet og sende det til oss digitalt: https://eskjema.nes.kommune.no/skjema/NES119/Utleie_av_bolig_til_flykninger

Merk at dette skjemaet ikke er en kontrakt, men en kartlegging. Dersom det blir aktuelt med å leie, vil vi ta kontakt med deg.

Registrering av flyktninger 
Vi minner om at alle ukrainere som kommer til Norge, eller som allerede er her, må registrere seg. De skal registrere seg hos Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Mer informasjon om ankomstsenteret sine åpningstider og kontaktinformasjon finner du på; https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/nasjonalt-ankomstsenter-rade/

 


Publisert: 15.03.2022 13:58:36
Sist endret: 22.01.2023 19:55