Det er satt opp veibom ved gården Ullershov, med informasjon om åpningstider. Veibommen går ned klokken 23.00 og åpner klokken 07.00.

Fra E16 går veien gjennom et  nydelig kulturlandskap inn til kirkeruinene, ta gjerne beina fatt. Vi kan anbefale veien som en fin turveg. 

I vinterhalvåret vil veien i perioder være uframkommelig med kjøretøy, på grunn av is eller snø.  All ferdsel vil da være på eget ansvar.


Publisert: 08.01.2019 12:41:48
Sist endret: 22.01.2023 19:56