På valgdagene 10. og 11. september skal det sitte et stemmestyre i hvert valglokale som administrerer gjennomføringen av valget og har det overordnede ansvaret for at valggjennomføringen foregår etter gjeldende regler.

Hvem kan være medlem i stemmestyret?

  • du må ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • du må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
  • du kan ikke stille til valg for et parti eller en gruppe i det aktuelle valget

Du må:

  • ha grunnleggende datakunnskaper
  • ha bank-ID for å kunne logge på i valgsystemet EVA
  • kunne delta på kurs i august. (dato fastsettes senere)
  • kunne jobbe på begge valgdagene,10. og 11. september

Arbeidsoppgaver:

  • veilede velgerne i lokalet
  • holde orden i valglokalet
  • registrere velgerne i nasjonalt valgsystem EVA

Du får opplæring og godtgjørelse.


Er dette noe for deg?
Registrer din interesse i skjemaet inne 24. april:  
https://eskjema.nes.kommune.no/skjema/NES164/Registrering_av_interesse_stemmestyremedlem

Mer informasjon: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/politisk-organisering/valg-20232/rekruttering-stemmestyrer/

 

 


Publisert: 27.03.2023 11:04:25
Sist endret: 27.03.2023 11:04