Det vil komme en spørreundersøkelse på vårt nettsted med spørsmål til deg om hvordan du opplever nettsidene. Vi trenger din hjelp, og håper du vil ta deg tid til å svare. Det tar få minutter og undersøkelsen er anonym.

Det er viktig for oss å vite om du får løst det du kom for på en enkel og rask måte. I løpet av 2023 kommer vi til å jobbe med å forbedre nettsiden vår, og dine svar vil hjelpe oss i dette arbeidet.


Publisert: 22.12.2022 08:38:59
Sist endret: 22.12.2022 08:39