Innhold

Fredag 29. september hadde juryen sitt siste møte og vinneren kan nå endelig offentliggjøres. 

De programfestede kriteriene angitt i programmet har vært:

  • Høy arkitektonisk kvalitet og helhetlige og gode løsninger for kommunikasjon, miljø, energi- og materialbruk og universell utforming.
  • Stor grad av gjennomførbarhet både teknisk og økonomisk. 

Forslagene har vært vurdert etter hva som er etterspurt, men også etter forslagets potensiale. 

Vinnerbidrag:

En samlet vurdering av kriteriene gjør at juryen enstemmig har pekt ut prosjektet til VINDVEGGEN arkitekter AS som vinner.

 

Begrunnelse:

Juryen har gjennomført sin bedømmelse av forslagene basert på en tverrfaglig innfallsvinkel.
in Situ landskapsarkitekter AS har bidratt i arbeidet til VINDVEGGEN. 

Skolebygget og flerbrukshallen vil fremstå som et moderne og spennende anlegg. Utfordringene i programmet er løst på en god og arealeffektiv måte, med hensyn til økonomi ved prosjektkost og fremtidig drift. 

VINDVEGGEN sitt prosjekt har de korteste kommunikasjonsveiene og er det mest oversiktlige skoleanlegget for både elever, lærere og andre brukere utenom skoletid.

Deres prosjekt gir best mulighet til videre bearbeidelse med skole, elever og andre brukere, uten at hele konseptet endres betydelig

.


Publisert: 02.10.2017 16:59:42
Sist endret: 02.10.2017 16:59