Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæringer er først og fremst til for innbyggerne. Den viser i hvilken grad et nettsted er universelt utformet. Man får informasjon om eventuelle brudd på kravene, hvilke utfordringer det fører til og forklaring på hvorfor man eventuelt ikke følger regelverket.Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Kommunen bruker en rekke digitale tjenester i sin kommunikasjon med andre, og arbeider kontinuerlig med å gjøre disse universelt utformet slik at de er i tråd med de krav som stilles. Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

 

Nettsteder fra Nes kommune

Nes kommune: www.nes.kommune.no

Nes kulturhus:  www.neskulturhus.no

Nes bibliotek: bibliofil.no

 

Tredjepartsløsninger som benyttes av Nes kommune

 Acos Interact 

Aventia

Bookup

DX

e-dialog

e-16portalen

eByggesøk

Vigilo

Regelverk

Retningslinjer og regelverk for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no 

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på universiell utforming?

Send oss en e-post: postmottak@nes.kommune.no


Publisert: 08.02.2023 13:47:14
Sist endret: 30.05.2023 13:55